Angående bekledning på nattorientering.

I regelverket for NM er det bare satt konkrete krav om bekledning på ringløypen men ikke spesifisert hvorledes lagene skal være kledd på o-løpet.

O-løpet er å regne som en søksøvelse hvor lagene skal vise kunnskaper i å finne poster (savnede) ved hjelp av kart og kompass. Det er derfor helt naturlig at lagene er kledd for oppdraget slik en ville vært under et virkelig søk etter savnet, men med noen begrensninger knyttet til ekstra klær osv i sekken, da posisjonene for postene (de savnede) er kjente og vi har en beredskap for å bistå om noe skulle skje under o-løpet.

Erfaringer fra de siste NM er at mange lag legger ut på nattorienteringen i tynne klær som ikke er egnet til å ta vare på seg selv eller laget dersom det skulle skje noe uforutsett, og en må stoppe opp. Vi krever selvsagt ikke at lagene skal ha med seg full sekk med aksjonsutstyr og klær i reserve, men oppfordrer til at en er kledd slik det egner seg for en kveld/natt på fjellet (oppgitt som enkel aksjonsbekledning på hjemmesiden til NM) ut fra det været vi får under O-løpet.
Vi har ikke laget en konkret plan for bekledning eller sanksjoner for lag som mot formodning måtte legge ut på o-løpet i det vi oppfatter som uegnede klær. Men vi oppfordrer lagene på det sterkeste å tenke egensikkerhet og å bruke sunn fornuft når dere vurderer hvilke klær det er naturlig at laget skal bruke under O-løpet.

mvh
Geir Langeland
Leder hovedkomiteen