Husk å melde deg på!

Minner om at registrering av lagsmedlemmer, lagleder, dommer og ansvarlig leder må gjøres senest 10. august. Det er sendt en e-post med informasjon om fristen samt lagt ved en link for registrering til alle kontaktpersoner, d-rådsledere og hjelpkorpskontakter for lagene som er påmeldt. Minner og om at siste frist for å melde på supportere som er flyttet til 15. august.