Informasjon til frivillige

Vi håper at vi har nådd alle som har meldt seg som frivillige medhjelpere med info-mail. 
Har du ikke mottatt mail som frivillig så ta kontakt på nm.hjelpekorps@gmail.com
Kopi av utsendt informasjon finnes her.