Deltager

Informasjon til deg som er deltager på et lag under NM for hjelpekorps.

Tidsrom: 6.-8. september.

Sted: Kristiansand

Innkvartering: Lovisenlund skole

 

Deltakeravgift: Kr 12 000 pr. lag.

Gjennomføring av konkurransen foregår etter retningslinjer vedtatt av landsrådet:

OBS.
Landsrådet har i vedtak LRH-19-01-03 gjort en presisering i regelverket for NM som er gjeldende fra 2019. 

Vedtaket:

Lagene
Hvert lag skal bestå av 5-6 personer. Av disse skal en være lagleder. I tillegg skal hvert lag stille med en dommer og ha en ansvarlig leder fra d-rådet. Rådet kan legge dette ansvaret til distriktets dommer eller en av de 5-6 lagmedlemmene. Krav til deltakere og dommere finnes i regelverket.

Uniformering
Deltakere i NM for Hjelpekorps skal bære like, godkjente uniformer etter regler fastsatt av Landsrådet.

Bekledning O-løp
Alle deltakere må ha hjelpekorps-vest på seg eller med seg. Utover dette så forventes det at hjelpekorpsere i NM er i stand til å velge bekledning etter forholdene.

Supportere
Supportere er velkomne til å delta. Mer informasjon her.

Tidsplan:

Påmelding av lag og supportere:

Reglement