Deltager

Informasjon til deg som er deltager på et lag under NM for hjelpekorps.

Tidsrom: 07.-09. september.

Sted: Hordaland

Innkvartering: Amalie Skram videregående skole, Bergen sentrum

Deltakeravgift: Kr 12 000 per lag.

Gjennomføring av konkurransen foregår etter retningslinjer vedtatt av landsrådet:

Lagene
Hvert lag skal bestå av 5-6 personer. Av disse skal en være lagleder. I tillegg skal hvert lag stille med en dommer og ha en ansvarlig leder fra d-rådet. Rådet kan legge dette ansvaret til distriktets dommer eller en av de 5-6 lagmedlemmene. Krav til deltakere og dommere finnes i regelverket.

Uniformering
Deltakere i NM for Hjelpekorps skal bære like, godkjente uniformer etter regler fastsatt av Landsrådet.

Bekledning O-løp
Alle deltakere må ha Røde Kors-vest på seg eller i det minste med i sekken. Bekledning må også ta høyde for eventuelt typisk vær i Bergen i september. Altså vått og kaldt. Hvis man kommer ut for en skadet person, skal man kunne ta vare på seg selv og denne, derfor skal man på O-løpet ha på seg det vi kan kalle for lett aksjonsbekledning.

Supportere
Supportere er velkomne til å delta. Mer informasjon her.

Tidsplan:

Påmelding av lag og supportere:

Reglement