Deltager

Informasjon til deg som er deltager på et lag under NM for hjelpekorps.

Tidsrom: 07.-09. september.

Sted: Hordaland

Innkvartering: Mer info kommer.

Deltakeravgift: beløp kommer

Gjennomføring av konkurransen foregår etter retningslinjer vedtatt av landsrådet:

Lagene
Hvert lag skal bestå av 5-6 personer. Av disse skal en være lagleder. I tillegg skal hvert lag stille med en dommer og ha en ansvarlig leder fra d-rådet. Rådet kan legge dette ansvaret til distriktets dommer eller en av de 5-6 lagmedlemmene. Krav til deltakere og dommere finnes i regelverket.

Uniformering
Deltakere i NM for Hjelpekorps skal bære like, godkjente uniformer etter regler fastsatt av Landsrådet.

Supportere
Supportere er velkomne til å delta. Mer informasjon kommer.

Tidsplan:

Påmelding av lag og supportere:

Reglement

Invitasjon

  • Mer info kommer