Frivillig

Frivillige til NM i Hjelpekorps 2018 blir rekruttert blant Røde Kors-medlemmer i Hordaland. Under følger en oversikt over hvilke funksjoner vi trenger.

Guider
Hovedoppgaven til guidene er å følge lagene fra post til post gjennom ringløypa som gjennomføres lørdag.
Guidene må være tilgjengelige lørdag omtrentlig mellom kl 07.00 og 18.00. Det vil også bli avholdt et felles møte for alle guider i forkant av arrangementet.

Nattevakter / brannvakter
Hovedoppgaven til nattevaktene vil være å ha overoppsyn med på Amalie Skram gjennom natten.
Behovet for nattevakter vil være fredag og lørdag i tidsrommet 21.00 – 08.00.

Sjåfører
Vi trenger en god del sjåfører, både gjennom uka i forkant av helgens arrangement, under arrangementet og i etterkant av arrangementet. Behov og tidspunkt for når vi trenger hva må vi komme tilbake til når det nærmer seg arrangementet.

Sekretariatsmedarbeidere
Sekretariatsfunksjonen innebærer en del administrativt arbeide, informasjonsarbeid ovenfor deltakere, gjester, funksjonærer og andre.
Hovedtidspunkt for arbeidet her vil være fredag 07. september fra kl 15.00 og til søndag 09. september kl 11.00. Det vil også her være behov for en del arbeid i forkant og etterkant av arrangementet.

Dommere
I utgangspunktet skal hvert lag ha med en dommer. Lag som ikke klarer å stille med dommer, må gi beskjed innen 1. august. Dommere må ha gjennomført VFØR og bør også ha LSOR. Eget påmeldingsskjema for dommere kommer.

Markører
Vi trenger markører som har erfaring fra markøspill fra før, og må også ha kunnskap om skaden / sykdommen som de får tildelt. Minimumskompetanse er KFØR, aller helst VFØR.

Sminkører
Samme krav som for markører.

Påmelding

Når du har funnet den kategorien du vil melde deg som frivillig til går du inn i påmeldingsskjemaet og registrerer deg der. Frist: 1. august.