Frivillig

Dommere

Rekrutteres direkte.

Markører

Rekrutteres direkte.

Sminkører

Rekrutteres direkte.

Guider

Hovedoppgaven til guidene er å følge lagene fra post til post gjennom ringløypa som gjennomføres lørdag.
Guidene må være tilgjengelige lørdag omtrentlig mellom kl 08.00 og 18.00. Det vil også bli avholdt et felles møte for alle guider i forkant av arrangementet.

Nattevakter / brannvakter

Hovedoppgaven til nattevaktene vil være å ha overoppsyn med leiren gjennom natten og å påse at uvedkommende holdes unna teltleiren.
Behovet for nattevakter vil være fredag og lørdag i tidsrommet 21.00 – 08.00.

”Riggere”

zz

Sjåfører

Vi trenger en god del sjåfører, både gjennom uka i forkant av helgens arrangement, under arrangementet og i etterkant av arrangementet. Behov og tidspunkt for når vi trenger hva må vi komme tilbake til når det nærmer seg arrangementet.

Mediearbeidere

Et par tre stykker med skrivekløe og med innsikt i bruk av alle mulige elektroniske medier er noe vi trenger, både nå, under arrangementet og litt i etterkant av arrangementet. De konkrete arbeidsoppgavene og tidspunkt må vi avklare med den enkelte.

Sekretariatsmedarbeidere

Sekretariatsfunksjonen innebærer en del administrativt arbeide, informasjonsarbeid ovenfor deltakere,gjester, funksjonærer og andre.
Hovedtidspunkt for arbeidet her vil være fredag 01.09 fra kl 15.00 og til søndag 03.09 kl 15.00. Det vil også her være behov for en del arbeid i forkant og etterkant av arrangementet.

 

Påmelding

Når du har funnet den kategorien du vil melde deg som frivillig til går du inn i påmeldingsskjemaet og registrerer deg der. Frist: 1. august.

Vi kan også kontaktes på mail: nm@nm-hjelpekorps.no

Eller NM-tlf : zzz