Frivillig

Til NM for hjelpekorps trenger vi mange frivillige for å få arrangementet til å gå rundt.
Her følger en oversikt over hvilke funksjoner vi trenger.

Guider
Hovedoppgaven til guidene er å følge lagene fra post til post gjennom ringløypa som gjennomføres lørdag. Guidene må være kjent i Kristiansand og tilgjengelige lørdag mellom kl 07.00 og 18.00. Det vil også bli avholdt et felles møte for alle guider i forkant av arrangementet.

Sjåfører
Vi trenger en god del sjåfører, både gjennom uka i forkant av helgens arrangement, under arrangementet og i etterkant av arrangementet. Behov og tidspunkt for når vi trenger hva må vi komme tilbake til når det nærmer seg arrangementet.

Sekretariatsmedarbeidere
Sekretariatsfunksjonen innebærer en del administrativt arbeide, informasjonsarbeid ovenfor deltakere, gjester, funksjonærer og andre. Hovedtidspunkt for arbeidet her vil være fredag fra kl 15.00 og til søndag kl 11.00. Det vil også her være behov for en del arbeid i forkant og etterkant av arrangementet.

Dommere
I utgangspunktet skal hvert lag ha med en dommer. Lag som ikke klarer å stille med dommer, må gi beskjed innen 1. august. Dommere må ha gjennomført VFØR og bør også ha LSOR.

Markører
Vi trenger markører som har erfaring fra markøspill fra før, og må også ha kunnskap om skaden / sykdommen som de får tildelt. Minimumskompetanse er KFØR, aller helst VFØR.

Sminkører
Samme krav som for markører.

Vi kontakter alle som melder seg som frivillige for å sikre at man får rett person på rett sted!

Påmelding.

Meld deg som frivillig her!