Det er nå lagt ut oppdatert informasjon rundt program, overnatting under de forskjellige sidene her på nettet. Epost med informasjon er sendt ut til alle deltagende lag. Husk betalingsfristen for alle supportere og funksjonærer den 20. august.

Vi kan også informere om at ringløypen i år vil bestå av 7 førstehjelp- og 3 hjelpekorpsposter. Underveis i ringløypen blir det i tillegg presentasjon av samarbeidspartnere. Tine stiller med utvalgte produkter. Artisti kommer og viser nye uniformer.  Ungdomsdelegater i Norges Røde Kors vil informere om NorCross Youth Delegate Program.

Siden det har vært noe usikkerhet rundt båresurring under tidligere mesterskap, understrekes det at det er gjeldende veiledning i GSOR-kurset som gjelder. Dette som info dersom båresurring skulle bli en post under årets NM. Det er båresurring for ryggleie punkt 1-12 i kompendiet til GSOR-kurset som gjelder.

Mange av funksjonærene til NM for Hjelpekorps 2013 var tirsdag samlet til fellesmøte.
Både dommere, guider, markører, sminkører og annen stab møtte frem, over 50 i tallet.
Her fikk alle hovedkomiteledere presentert seg og sin gruppes ansvarsområder.
Etterpå hadde hver av undergruppene egne møter der de gikk gjennom detaljer frem mot mesterskapet. Hovedkomiteleder Karina kunne avslutte med at gjennom NM-helgen skulle alle få nok mat og vi er klare.

nm-samling-2-620

meld-deg-pa

Det er flere distrikt som ikke har meldt på lagsmedlemmer. Vi ber om at dette gjøres snarest.

Se siste status her: www.nm-hjelpekorps.no/pamelding/#status

Norges lover_Width_600

Landsrådet har på grunnlag av erfaringer gjennom de siste årene og gjennomgang i en egen arbeidsgruppe, vedtatt nytt regelverk for NM.

De mest vesentlige endringene er:

  • Konkurranseopplegget skal for NM godkjennes av en representant fra Ressursgruppe Førstehjelp og Ressursgruppe Ettersøkning, senest 2 måneder før konkurransen.
  • Autorisert helsepersonell kan delta i DM og NM. I henhold til regelverket for FACE (EM) kan ikke autorisert helsepersonell delta på FACE.
  • Det skal oppnevnes et dommerpanel for NM som består av en hoveddommer, en representant fra Ressursgruppe Førstehjelp og Ressursgruppe Ettersøkning som bl.a. skal sikre at dommerne innehar tilstrekkelig kompetanse.
  • Bedre balanse mellom hjelpekorpsfag og førstehjelp. Antall hjelpekorpsfaglige poster økes til 4, og det blir da 6 førstehjelpsposter.
  • Begrepet «reserve» er fjernet. Lagene består av 5-6 medlemmer.
  • O-løpet trenger ikke nødvendigvis lenger være et nattorienteringsløp.
  • Hele laget skal på O-løpet samlet innom 10 poster eller så mange de rekker innen maksimal tid. Det skal gis poeng for flest mulig poster på kortest mulig tid. Det skal alltid lønne seg å ta flest poster innenfor maksimaltiden
  • Frist for evt. protester er økt fra 15 til 30 minutter etter siste aktivitet pr. dag.
  • Klager på poengberegning under NM rettes til Landsrådets arbeidsutvalgs innen 7 dager etter konkurransen.

Last ned hele det nye regelverket.

MogR-Rauma-Rode-Kors-Hjelpekorps-SmallÅrets første DM er arrangert, og dermed er det utnevnt et lag som skal representere sitt distrikt i NM.
Bilder av vinnerlagene fra DM vil du etterhvert finne i albumet vårt på Facebook. En oppdatert liste over hvilke lag som er påmeldt finner du under Påmelding.