Praktisk info

NM for hjelpekorps 2019 arrangeres i Kristiansand 6.-8. september.

Påmeldingsfrister og program

Deltakeravgiften per lag er på kr. 12.000,-. Dette inkluderer kost og losji, samt
festmiddag med underholdning for 6 lagmedlemmer, dommer og ansvarlig leder.

Landsrådet budsjetterer hvert år med tilskudd og reisestøtte til «NM for Hjelpekorps» som sentral aktivitet. Lagene kan dermed søke helt eller delvis dekning for reiseutgifter tur/retur mot kvitteringer. Søknad må være Røde Kors Hjelpekorps sekretariat i hende innen
1. oktober.

Overnatting
Innkvartering for lagene, ansvarlig ledere og dommere vil bli på Lovisenlund skole som ligger ca 2 km fra jernbanestasjonen. Kart.

Retningslinjer og sikkerhet på skolen vil bli utdelt ved innsjekking men vi minner allerede nå om at det er totalforbud mot bruk av alkohol på skolen og at røking bare kan skje på oppgitt område.

Overnatting for supportere, se egen link for supportere.

Transport
Bussene M1, M2, M3 stopper på busstopp Østerveien. Flybussen fra Kjevik stopper på Østerveien busstopp.