Program

Programmet oppdateres fortløpende.

Fredag 6. september
Fra kl. 16:00   innsjekk
18:00              Middag på Lovisenlund skole
19:00              Dommermøte og lagledermøte på Lovisenlund
20:00              Åpning av NM (Lovisenlund skole)
20:30              Transport til o-løpet
21:30              Start o-løp
02:30              O-løp slutt

Lørdag 7. september
07:00              Frokost (smør lunsj)
08:00              Transport til ringløypa
08:30              Åpning av NM/ringløypa
09:00              Start ringløype
17:00              Slutt ringeløype. Transport til skolen
19:00              Bankett

Søndag 8. september
09:00              Frokost og hjemreise